Broschyr till Läkare

Information for Physicians

Information for Physicians Treating Chindren in the von Rosen-splint.

If you want this brochure - please contact us.

Bok om von Rosen-skenan

Göran Hansson - 2013

Bok om höftledsinstabilitet hos nyfödda, skriven av Göran Hansson 2013. Engelsk titel: "Screening for Hip Instability in Newborn Infants - Review of the first 50-years experience in Sweden."

Behandlande personal och föräldrar som är intresserade av mer djupgående information är välkomna att kontakta oss för ett fysiskt exemplar av boken. Vänligen notera att denna bok är skriven på engelska, och inte i första hand är menad för lekmän.

 

Book about Hip Dysplasia, written by Göran Hansson in 2013. Title: "Screening for Hip Instability in Newborn Infants - Review of the first 50-years experience in Sweden."

If you are interested in reading this book, please contact us. 

Broschyr till Föräldrar

Information till Föräldrar

Broschyr med information till föräldrar med barn som behandlas i von Rosen-skena.

Om ni har tappat bort det exemplar som följer med skenan, eller vill ha ett extra exemplar - vänligen kontakta oss.