Bresle-metoden

Produkten Bresle Patch används genom att konduktiviteten mäts och på så vis spåras salter och föroreningar som inte är synliga för ögat, men som kan få allvarliga konsekvenser. Bland annat undersöks risken för rostangrepp på broar som behandlats med vägsalt. Andra användningsområden kan vara att spåra föroreningar efter bränder eller föroreningar på ytor som ska målas, till exempel fartygsskrov. För mycket salt på en yta som skall målas orsakar blåsbildning, korrosion och därmed ökade underhållskostnader. 

Provtagningen görs enkelt och snabbt genom att använda Bresle-metoden för provtagning. Denna teknik är standardiserad enligt ISO 8502-6 och ISO 8502-9. Bresle-metoden utnyttjar differensen av konduktivitet i vatten för att mäta vilka salter, och i vilken koncentration som förekommer på en yta.

Bresle-patchen fästs på ytan, och destillerat/dejoniserat vatten injiceras i patchen. Efter en bestämd tid extraheras vätskan, och konduktiviteten analyseras för att bestämma vilka salter som lösts i vattenlösningen.

Isakssons Gummifabrik AB tillverkar den gummiduk som används i testet med ännu lägre tolerenser för spårmolekyler och latexproteiner än för våra övriga produkter. Denna gummiduk behandlas och rengörs med metoder framtagna av Isakssons i samarbete med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

 

Photo by Nico Frankhuizen https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6840396