ISO 13485

Isakssons Gummifabrik AB har ett kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 13485:2016. Vårt certifieringsorgan är RISE, Research Institutes Of Sweden.

ISO 13485 Certifikat, Isakssons Gummifabrik AB