Försäljningsvillkor

Priser

Priser debiteras enligt Isakssons vid beställningstillfället gällande prislistor plus moms.

Leverans och leveranstid

Om ej annat överenskommits, är varan såld fritt säljarens lager. Har särskild leveransdag inte bestämts skall varan levereras inom skälig tid. Om leveransen hindras eller försvåras på grund av force majeure eller handling eller underlåtenhet hänförlig till Isakssons leverantörer eller köparen skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för Isakssons prestation och befrielse från påföljder för Isakssons Gummifabrik AB.

Emballage och frakt

Priserna inkluderar emballage. Emballage bortforslas av köparen. Frakt debiteras köparen. Detta gäller om inte annat avtalats.

Retur- och bytesrätt

Retur och bytesrätt avser hos Isakssons normalt lagerförda produkter och gäller inom 14 dagar från leveransdatum i obruten originalförpackning. Kreditering sker först sedan returen kommit Isakssons tillhanda. Vid returer som ej förorsakats av felaktig expediering av Isakssons Gummifabrik AB krediteras produktpriset med avdrag för fraktkostnad.
Eventuella returer skall ske med betald frakt till:
Isakssons Gummifabrik AB, Ängalagsvägen 226, 269 95 Båstad

Reklamationer

Reklamationer skall alltid ske skriftligen till Isakssons huvudkontor.

Transportskador och förkommet gods

För transportskador och förkommet gods tar Isakssons inget ansvar. Köparen (godsmottagaren) bör omedelbart reklamera felet till ansvarigt transportföretag.

Ersättningskrav

Isakssons Gummifabrik AB är inte skyldigt att utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.

Tvister

Om du inte är nöjd med varan du erhållit, tveka inte att kontakta oss på mejladress: isakssons@bjarenet.com så vi kan lösa ditt problem. Är du fortfarande inte nöjd efter vår kontakt och vill gå vidare med ditt klagomål, klicka på länken till EU:s Online dispute Resolution ODR. Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa försäljningsvillkor som inte kan avgöras utanför domstol skall avgöras av allmän domstol i Sverige, och enligt svensk lag.