Isakssons vinner upphandling

Isakssons Gummifabrik AB har som ett av tre företag vunnit upphandlingen om att tillhandahålla höftortoser till barn åt Västra Götalandsregionen fram till 2019

Från och med den 1 maj 2017 kommer ett nytt ramavtal gällande höftortoser till barn för sjukhus inom Region Västra Götaland att börja gälla. Isakssons Gummifabrik AB har som ett av tre företag vunnit upphandlingen om att tillhandahålla von Rosen-skenan, och arbetar nu med att komma in i WebEDI för att kunna möta framtida krav om E-handel.

2017-04-19 15:40