En första nyhet

En första nyhet

I mitten av 1950-talet konstruerade bandagemästaren (numera är titeln ortopedtekniker) Curt Petersson en protes i form av en rörlig hand, med en för den tiden avancerad mekanik. Curt Petersson var verksam på bandageverkstaden vid ortopediska kliniken på Lunds Lasarett. Protesen var funktionell, men han ville också att den skulle se så naturtrogen ut som möjligt. 

I mitten av 1950-talet konstruerade bandagemästaren (numera är titeln ortopedtekniker) Curt Petersson en protes i form av en rörlig hand, med en för den tiden avancerad mekanik. Curt Petersson var verksam på bandageverkstaden vid ortopediska kliniken på Lunds Lasarett. Protesen var funktionell, men han ville också att den skulle se så naturtrogen ut som möjligt. En släkting till Curt Petersson bodde granne med Isakssons Gummifabrik och på det viset knöts en kontakt mellan Curt och Isakssons. Efter lite dividerande och experimenterande tillverkade Isakssons en gummihandske till protesen. Handsken gick nästan inte att skilja från en riktig hand.

2017-02-17 17:40